ยาสเตียรอยด์ เดี่ยวๆ

Responsive image

เม็ดสีขาวยาวรีคือ เด็กซ่าเมทาโซน

Responsive image

เด็กซ่าเมทาโซน

Responsive image

เม็ดสีเหลืองกลมคือ เบต้าเมทาโซน

Responsive image

เม็ดสีม่วงคือ เด็กซ่าเมทาโซน เม็ดสีเหลืองกลมคือ เบต้าเมทาโซน ซึ่งผู้ป่วยรายหนึ่งกินยาทั้งสองชนิดพร้อมกันทุกวัน เพื่อรักษาอาการปวด โดยยาทั้งสองเป็นสเตียรอยด์เหมือนกัน

Responsive image

ยาประดง เบอร์ 5 คือเพรดนิโซโลน

ยาสเตียรอยด์ที่อยู่ในยาชุด

ในบรรดายาชุดที่มาจากร้านขายยา ร้านชำ ในชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ยาชุดเเก้ปวด แก้ไข้ แก้ประดง แก้กินผิด ล้วน แล้วแต่พบยาสเตียรอยด์ผสมอยู่ในชุดนั้น บางชุดมีเพรดนิโซโลน บางชุดมีเด็กซ่าเมทาโซน บางชุดมีเบต้าเมทาโซน หรือบางชุดอาจจะมียาสเตียรอยด์รวมถึง 2 ชนิด

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ยาที่ไม่มีเลขทะเบียน มีเลขทะเบียนยาปลอม

ยาลูกกลอนใช้ชื่อเป็นยาสมุนไพร แสดงสรรพคุณรักษาได้สารพัดโรค ไม่มีเลขทะเบียนยา และตรวจพบสเตียรอยด์

Responsive image
Responsive image
Responsive image

ยาสมุนไพรสุขภาพไบโอเมท มหาโลกาธิบดีพรหม ยาเม็ดกษัยเส้นเบอร์ 43 ตำรับฤาษีชีวก เลขทะเบียนยา G330/53 เมื่อสืบค้นกับฐานข้อมูลแล้วพบว่าเป็นเลขทะเบียนปลอม และตรวจพบสารสเตียรอยด์

Responsive image

ยาฝุ่น ยาผง ที่ไม่มีเลขทะเบียน หรือมีเลขทะเบียนปลอม ระบุสรรพคุณรักษาสารพัดโรค ตรวจพบสารสเตียรอยด์

รายการยากลุ่มสเตียรอยด์ในประเทศไทย (ไม่รวมกลุ่ม Anabolic Steroid)

# ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะยาและสรรพคุณ
1 เด็กซาเมทาโซน (Dexamethasone) พบทั้งในรูปแบบยาเม็ด เป็นส่วนผสมในยาใช้ภายนอกและยาใช้เฉพาะที่ เช่น ยาครีมทาผิวหนัง ยาใช้กับตาหรือหู ตลอดจนยาฉีด
2 เพรดนิโซโลน (Prednisolone) พบทั้งในรูปแบบยาเม็ด เป็นส่วนผสมในยาใช้ภายนอกและยาใช้เฉพาะที่ เช่น ยาครีมทาผิวหนัง ยาใช้กับตาหรือหู ตลอดจนยาฉีด
3 เบตาเมทาโซน (Betamethasone) พบในยาใช้ภายนอกและยาใช้เฉพาะที่ เช่ย ยาครีม ขี้ผึ้ง โลชั่น
4 ไตรแอมซิโนโลน (Triamcinolone) มักพบในรูปแบบยาครีมและโลชั่น พบบางตำรับเป็นรูปแบบยาเม็ดและยาฉีด
4 คลอเบตาซอล (Clobetasol) พบในยาใช้สำหรับผิวหนัง

สเตียรอยด์ ดี ร้าย อย่างไร